Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči správně rodové a druhové jméno u dané rostliny na obrázku.

Ukázka úlohy

O jakou rostliny jde na obrázku?

Rodové jméno:
Druhové jméno:

Řešení úlohy

O jakou rostliny jde na obrázku?

Rodové jméno: papratka (Athyrium)
Druhové jméno: samičí (filix-femina)

Papratka samičí (Athyrium filix-femina)

Papratka samičí (Athyrium filix-femina)

Říše: rostliny (Plantae)
Oddělení: kapradiny (Monilophyta)
Třída: kapradiny (Pteridopsida)
Řád: osladičotvaré (Polypodiales)
Čeleď: papratkovité (Woodsiaceae)
Rod: papratka (Athyrium)
Druh: samičí (filix-femina)

Řeš úlohy