Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči správně rodové a druhové jméno u daného jehličnana na obrázku.

Ukázka úlohy

O jaký jehličnan jde na obrázku?

Rodové jméno:
Druhové jméno:

Řešení úlohy

O jaký jehličnan jde na obrázku?

Rodové jméno: modřín (Larix)
Druhové jméno: opadavý (decidua)

Modřín opadavý (Larix decidua)

Modřín opadavý (Larix decidua)

Říše: rostliny (Plantae)
Oddělení: nahosemenné (Pinophyta)
Třída: jehličnany (Pinopsida)
Řád: borovicotvaré (Pinales)
Čeleď: borovicovité (Pinaceae)
Rod: modřín (Larix)
Druh: opadavý (decidua)

Řeš úlohy