Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči správně rodové a druhové jméno u dané houby na obrázku.

Ukázka úlohy

O jakou houbu jde na obrázku?

Rodové jméno:

Řešení úlohy

O jakou houbu jde na obrázku?

Rodové jméno: ()

 ()

()

Říše: ()
Oddělení: ()
Rod: ()

Řeš úlohy