Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči správně název u dané horniny na obrázku.

Ukázka úlohy

O jakou horninu jde na obrázku?

Název horniny:

Řešení úlohy

O jakou horninu jde na obrázku?

Název horniny: Syenit

Syenit

Syenit

Skupina hornín: Magmatické horniny
Název horniny: Syenit

Víc informací

Řeš úlohy