Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Vylušti tajenku. Pro každý řádek křížovky máš jednu otázku. Odpověď zapiš po jednotlivých písmenkách do příslušného řádku. Po doplnění všech slov ti ve svislých barevných polích vyjde tajenka.

Ukázka úlohy

 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Řešení úlohy

 
 
 
 
 
1.
m
o
k
r
ý
š
 
 
 
 
 
 
 
2.
v
r
b
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
s
a
s
a
n
k
a
 
 
 
4.
l
i
l
e
k
 
 
 
 
 
 
 
5.
o
r
s
e
j
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
j
a
s
a
n
 
 
7.
s
t
ř
e
m
ch
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
b
r
s
l
e
n
 
 
 
 
9.
s
a
s
a
n
k
a
 
 
 
 
 
 
10.
j
m
e
l
í
 
 
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Řeš úlohy