Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

O kterou horninu na obrázku se jedná?

Ukázka úlohy

O jakou horninu jde na obrázku?

Řešení úlohy

O jakou horninu jde na obrázku?


Opuka/Prachovitý spongilitický jílovec

Opuka/Prachovitý spongilitický jílovec

Opuka/Prachovitý spongilitický jílovec

Skupina hornín: Sedimentární horniny
Název horniny: Opuka/Prachovitý spongilitický jílovec

Víc informací

Řeš úlohy