Učitelé a rodiče
Třída Řád Čeleď Rod / Druh
savci
Mammalia
hlodavci
Rodentia
bobrovití
Castoridae
bobr evropský
Castor fiber
    myšovití
Muridae
hraboš polní
Microtus arvalis
    plchovití
Gliridae
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
  letouni
Chiroptera
netopýrovití
Vespertilionidae
netopýr stromový
Nyctalus leisleri
  sudokopytníci
Artiodactyla
jelenovití
Cervidae
jelen evropský/lesní
Cervus elaphus
  šelmy
Carnivora
lasicovití
Mustelidae
kuna skalní
Martes foina